Akkreditering til trenere/lagledere gis ut i henold til NM-reglementet. Akkrediteringene vil ligge i klubbposene som fås i sekretariatet. Dersom dere ønsker ekstra akkreditering kan dere få kjøpt dette for kr 100,- per stk. Ta kontakt med stian.andersen@friidrett.no for bestilling.