2018-NM-deltakerinfo

STEVNEKONTORET er i 2.etasje i Bærum Idrettspark.

Åpningstider:

Fredag 2.februar Kl. 18.00 til 20.00 (kun for utdeling av startnummer).
Lørdag 3.februar Kl. 08.30 til 20.00
Søndag 4.februar Kl. 08.00 til 16.00

LISENS: Kun utøvere som har betalt lisens for 2018 er startberettiget til NM.

STARTNUMMER: Startnummer blir delt ut i startnummerutdelingen i 2. etasje. Det skal benyttes startnummer både på bryst og rygg. Unntaket gjelder i hoppøvelsene, hvor rett startnummer kan bæres på enten bryst eller rygg. Startnummer for stafett er merket med etappenummer.

OPPROP: Opprop foregår i oppropssekretariatet i 2. etasje. Alle må møte personlig for signering senest 1 time før øvelsen skal starte, med unntak for 60m, 200m, stav og stafett hvor opprop skal skje senest 1,5 time før øvelsesstart.

Ved opprop for stafett leverer lagleder utfylt skjema med navn og etappefordeling. Skjema utleveres i oppropssekretariatet. Lagoppstillingen kan endres fram til innmarsj.

Ved opprop skal startnummer godkjennes og pigger kontrolleres.

Det vil kun være ett opprop per øvelse. Dersom det i en øvelse har vært kvalifisering/ semifinale møter utøveren direkte til innmarsj.

PIGGER: Det er kun lov å benytte butte pigger på maks 5 mm. Unntaket er høyde hvor det er mulig å benytte 7 mm butte pigger. Pigger selges i startnummerutdelingen.

TAPE FOR MARKERING AV TILLØP: Det er kun lov å bruke arrangørens tape for markering av tilløp. Tape vil bli utlevert på øvelsesstedet. Vanlig tape setter merker på gulvet, og er vanskelig å fjerne og derfor ikke tillatt.

 

ELEKTRONISK UTSTYR: Det er ikke lov å ta med elektronisk utstyr inn på konkurranseområdet. Det gjelder mobiltelefon, musikkavspiller, radio, videokamera. Utstyret kan legges i en pose ved innmarsj og blir tatt vare på der. Posene blir merket med navn.

GARDEROBER: Garderobene er i 1.etasje. Arrangørene tar ikke ansvar for det som blir oppbevart i garderoben.

OPPVARMING: Innendørs oppvarming kan finne sted i fotballhallen som er i 1. etasje, til høyre like etter inngang til Bærum Idrettspark. Det er IKKE lov å bruke piggsko på tribunen og i fotballhallen. Det er begrenset mulighet for oppvarming med piggsko i enden av 100m banen i friidrettshallen før innmarsj.

INNMARSJ: Alle deltakerne må være med på innmarsj og presentasjon. Oppmøte finner sted innerst i gangen i 1. etasje. Tidene for innmarsj fremgår av tidsskjemaet. Utøvere som er opptatt med en annen øvelse må gi beskjed til funksjonærene på innmarsj.

KONTROLL KASTREDSKAPER: Kun utendørskuler skal benyttes. Utøvere som ønsker å bruke egen kule, må levere denne til vektkontroll senest 15 minutter før innmarsj. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne.

ADGANG TIL BANEN: Trenerne har adgang til avgrensede områder rundt løpebanen. Respekter sperringene.

LØP: På 200m og 400m vil de 6 beste tidene i forsøksheatene gå til finale. Det blir ikke arrangert finaler på distanser lenger enn 400m, inkludert stafett. Tid er avgjørende. Heatene blir seedet og det antatt beste heatet går til slutt. Utøvere som ikke representerer Norge kan ikke stille i finale på 200m og 400m. Arrangører forbeholder seg retten til å arrangere en egen «finale» for utlendinger.

Utdrag fra NM-reglement vedrørende videre avansement på 60 og 60m hekk:

9-16 deltakere 2 forsøksheat 3 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
17-24 deltakere 3 forsøksheat 2 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
25-32 deltakere 4 forsøksheat 3 beste i hvert heat + 4 tider til semifinale.
2 semifinaler: 4 beste i hver semifinale til finale.
33-40 deltakere 5 forsøksheat 3 beste i hvert heat + 1 tid til semifinale.
2 semifinaler: 4 beste til finale.
41-48 deltakere 6 forsøksheat 2 beste i hvert heat + 4 tider til semifinale.
2 semifinaler: 4 beste til finale.
49-56 deltakere 7 forsøksheat 3 beste i hvert heat + 3 tider til semifinale.
3 semifinaler: 2 beste til finalen + 2 tider.
57-64 deltakere 8 forsøksheat 2 beste i hvert heat + 8 tider til semifinale.
3 semifinaler: 2 beste til finalen + 2 tider.
65-72 deltakere 9 forsøksheat 2 beste i hvert heat + 6 tider til semifinale.
3 semifinaler: 2 beste til finalen + 2 tider.

Ved mer enn 72 deltakere vil arrangøren i samråd med TD bestemme avansementsreglene. Det vil uansett bare bli avholdt tre runder. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelsen.

BANEFORDELING/SEEDING: 200m løpes som forsøksheat og kun løpere med de 6 beste tidene løper finale.   I forsøksheatene skal en så langt som mulig unngå å bruke bane 1 og 2 på 200m.

Banefordeling i forsøk og finale på 200m og finale på 400m foretas etter trekning iht. Regel 215.1:

For alle løp som starter i baner, med unntak av 800m, og hvor det løpes mer enn en runde, skal banetrekning gjøres etter disse retningslinjer:

  1. De to ytterste banene trekkes mellom de to høyest rankede utøvere eller lag.
  2. De to neste baner innenfor trekkes mellom utøvere eller lag som er ranket som
    nummer 3 og 4.
  3. Dersom det er ytterligere baner trekkes disse mellom øvrige utøvere eller lag.

Rankingen som det refereres til ovenfor skal fastsettes på denne måten:

  1. i den innledende runden fra en relevant liste over tidligere resultater.
  2. for alle følgende runder skal prosedyren som fremkommer i regel 166.3.a benyttes.

 

400m: Første og andre sving går i delte baner (2 svinger). Overgangen fra delte baner markeres med kjegler.

 

HOPPHØYDER:

1. HOPPHØYDER I HØYDE
Menn: 1.80, 1.85, 1.90, 1.95, 2.00, 2.03, 2.06, 2.09, 2.11 + 2 cm Omhopp 2 cm.

Kvinner: 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, 1.78, 1.81, 1.84, 1.87 + 2 cm. Omhopp 2 cm.


2. HOPPHØYDER I STAV

Menn: 3.80, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30 + 5 cm. Omhopp 5 cm

Kvinner:
2.40, 2.60, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60 + 5 cm. Omhopp 5 cm.


3. HOPPHØYDER I HØYDE UTEN TILLØP

Menn (senior): 1.50, 1,55, 1.60, 1.64, 1.67, 1.70 + 2 cm. Omhopp 2 cm.

Menn (junior): 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.59, 1.62, 1.65 + 2 cm. Omhopp 2 cm.

Kvinner (senior/junior): 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, 1.38, 1.41, 1.44 + 2 cm.
Omhopp 2 cm.

TEKNISKE ØVELSER:

I lengde for kvinner kan det bli avholdt kvalifiseringskonkurranser søndag kl 11:00. Det skal være minst 12 deltakere i finalen og kravet for direktekvalifisering er satt til 5,50. Endelig beslutning vedrørende kvalifiseringskonkurransen vil bli tatt ved oppropsfristen.

I kast og horisontale hopp får deltakerne tre forsøk. De åtte beste går deretter videre til finale med tre nye forsøk. For finaleomgangene endres rekkefølgen i henhold til konkurransereglene.

Iflg. Regel 180.17 er tiden utøveren har til hvert forsøk:

Antall deltakere Stav Høyde Andre øvelser:
4+ 1:00 min 0:30 min 0:30 min
2-3 2:00 min 1:30 min 1:00 min
1 5:00 min 5:00 min -
Påfølgende forsøk 3:00 min 2:00 min 2:00 min

PREMIEUTDELING: Det deles ut tre medaljer i hver øvelse når det er minst tre utøvere. Tider for premieutdeling fremgår av tidsskjemaet. Oppmøte for innmarsj til premieutdeling, er samme sted som for innmarsj til øvelsene.

PROTESTER – REGEL 146: Frist for å legge inn protest er 30 minutter etter at resultatlisten er slått opp. Henvendelse på stevnekontoret. Protestgebyret i NM er kr 250 som betales samtidig med innlevering av skriftlig protest.

RESULTATER OG STREAMING: Resultater publiseres fortløpende på http://www.nmsandvika2018.no/ og henges opp på oppslagstavler i 2. etasje. NM vil bli streamet – se nærmere info på hjemmesiden.

KIOSK er i 2. etg. Det er ikke tillatt med mat på banen eller tribunen.

2018-NM-deltakerinfo